Nieruchomości

WYNIKI PRZETARGU Z DNIA 16 GRUDNIA 2019 R.
2019-12-23
Wyniki przetargu z dnia 16 grudnia 2019r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU CISNA, KALNICA
2019-11-14
Wójt Gminy Cisna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Cisna 1) nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewid. 276/12 o pow. 0,0642 ha położona w obrębie ewidencyjnym Cisna, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020608/5,
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
2019-10-22
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI
2019-10-01
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 01.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący: -działki nr 463/19,463/20,463/21,463/22 w Kalnicy przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, -działki nr 488 w Kalnicy, 276/12 w Cisnej oraz lokal biurowy nr 2 w budynku na działce 156/1 przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu,
OGŁOSZENIE O PRZETARGU STRZEBOWISKA
2019-09-11
Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej studnią wierconą o numerze ewid. 256/1 o pow. 0,0124 ha, w obrębie ewidencyjnym Strzebowiska, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020968/6.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
2019-07-18
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 18.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący: - działkę nr 256/1 w Strzebowiskach przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.
Wykaz nieruchomości do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
2019-06-06
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 06.06.2019 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący nieruchomości 276/10 w Cisnej, 262,287,282,422 w Wetlinie przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna z dnia 10 maja 2019 r. o przetargu na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 768/20, pow. 4,2562 ha, niezabudowanej, położonej w Wetlinie.
2019-05-10

Strony