Nieruchomości

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2017-11-16
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  17.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki 48/2, 51 w Buku, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY
2017-10-30
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  30.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działki  nr 428, 451, 2 położone w Kalnicy przeznaczone do zamiany.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2017-09-14
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 14.09.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działkę 788/11 w Wetlinie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY
2016-10-19
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  19.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działki 34, 36/3 w Kalnicy, 251, 52/4 w Smereku, 20 w Buku, przeznaczone do zamiany.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2016-10-10
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  10.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działki 81/9 w Przysłupiu oraz 266/23, 266/25 w Cisnej, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Informacja o wyniku przetargu
2016-06-03
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 425/3 o powierzchni 737 m2, działki nr 156/2 o powierzchni 185 m2, części działki nr 157/4 o powierzchni 1520 m2, działki nr 157/5 o powierzchni 1051 m2 położonych w obrębie ewidencyjnym Cisna, który odbył się w dniu 02 czerwca 2016r.
Informacja dot. przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w m-ści Cisna
2016-05-30
W ogłoszeniu o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w m-ści Cisna, który odbędzie się w dniu 2 czerwca podano niepełny numer konta. Właściwy numer to: PKO BP o/Sanok 12 1020 2980 0000 2802 0003 0684
Ogłoszenie o przetargu
2016-04-28
Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę na okres 4 lat: części nieruchomości niezabudowanej   o nr ewid. 425/3, pow. 737 m2, nieruchomości zabudowanej budynkiem szalet o nr ewid. 156/2, pow. 185 m2, części nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 157/4, pow. 1520 m2, nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 157/5, pow. 1051 m2   położonych w obrębie ewidencyjnym Cisna,...

Strony