Aktualności

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19
2020-09-11
Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:
Informacja z otwarcia ofert - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2020/2021
2020-09-11
Informacja z otwarcia ofert - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2020/2021
Wystąpienie pokontrolne NIK P20045 - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi oraz transgraniczne przemiszczanie odpadów w Gminie Cisna
2020-09-10
INFORMACJA dotycząca opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2020-09-10
Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom , że 30 września 2020 r. mija ustawowy termin wniesienia opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych . Wójt Gminy Cisna mgr Renata Szczepańska
KONKURS "GRUNT TO WIEDZA"
2020-09-10
Od 4 września br. na antenie Radia Rzeszów trwa cotygodniowy konkurs „Grunt to wiedza” związany ze spisem rolnym PSR 2020. W każdy piątek między godziną 13.00, a 15.00 na antenie Polskiego Radia Rzeszów pojawi się pytanie konkursowe i numer telefonu, pod który należy zadzwonić. Osoba, która jako pierwsza dodzwoni się i poprawnie odpowie na pytanie konkursowe, otrzyma nagrodę.
ARiMR: Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19".
2020-09-09
O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:
Konkurs plastyczny
2020-09-09
Urząd Statystyczny w Rzeszowie organizuje konkurs plastyczny dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z przedszkoli województwa podkarpackiego "Gospodarstwo rolne oczami dziecka". Szczegóły konkursu są dostępne na stronie Urzędu Statystycznego pod linkiem:
Zapytanie ofertowe - Usługi hydrogeologiczne w ramach zadania "Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb"
2020-09-08

Strony