Aktualności

Wyniki naboru deklaracji przystąpienia do projektu OZE
2017-02-10
Na podstawie regulaminu dla naboru deklaracji od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą : „ Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli wszystkich gmin biorących udział w projekcie parasolowym, przeprowadziła
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA WETLINA
2017-02-07
Wójt Gminy Cisna oraz sołtys sołectwa serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie w dniu 10.02.2017r. na godzinę 16.00, które odbędzie się w Remizie. Ze względu na ważność spotkania dotyczącą perspektyw rozwoju Wetliny prosimy o liczne przybycie.
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CISNA
2017-02-07
Wójt Gminy Cisna oraz sołtys sołectwa serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie w dniu 09.02.2017r. na godzinę 16.00, które odbędzie się w GCKiE. Ze względu na ważność spotkania dotyczącą perspektyw rozwoju Cisnej prosimy o liczne przybycie.
ZAPROSZENIE NA XXIV SESJĘ RADY GMINY CISNA
2017-02-07
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zapraszam na XXIV sesję Rady Gminy Cisna w dniu 10 lutego 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
Ogłoszenie o pisemnym przetargu oferowym nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego
2017-02-02
Ogłoszenie o pisemnym przetargu oferowym nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego
Ogłoszenie o pisemnym przetargu oferowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu cieżarowego
2017-02-02
Ogłoszenie o pisemnym przetargu oferowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu cieżarowego
Informacja
2017-01-31
Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina o obowiązku złożenia do dnia 15 marca 2017 roku sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami za 2016 rok.
Informacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konsewatora Zabytków
2017-01-26
W nawiązaniu do ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r., poz. 2249) Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawia wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Strony