Aktualności

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
2012-01-25
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzywe oraz Przysłup.
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
2012-01-20
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze   Urząd Gminy Cisna Cisna 49 38 – 607 Cisna poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent finansowy – kasjer.   Liczba etatu – 1 etat
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
2011-12-22
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym    
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
2011-12-22
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 4/11, znak: I.VII.7820.1.4.2011 z dnia 15 rudnia 2011r. o zezwoeniu na realizację inwestycji pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna od km 36+559.28 do km 36+730.85 wraz z przebudową mostu w km 36+649 w miejscowości Cisna."
Rozporzadzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 13/11 z dnia 6 grudnia 2011r.
2011-12-15
Spotkanie Informacyjne którego tematem jest pozyskiwanie środków z osi 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa
2011-09-30
Ogłoszenie - ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 na działce o nr ewid. 301/7 w miejscowości Wetlina
2011-09-30
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
2011-09-06

Strony