KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD – ZADBANA POSESJA W SOŁECTWIE CISNA”

UWAGA!
Ogłaszamy konkurs na
„NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD W SOŁECTWIE CISNA”

Konkurs polega na wyłonieniu najpiękniejszego ogrodu istniejącego lub nowo powstałego znajdującego się na terenie sołectwa Cisna

Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 czerwca 2015 roku.

Na karcie zgłoszeniowej obowiązkowo muszą zostać podane:
imię i nazwisko zgłaszającego, adres nieruchomości, numer telefonu komórkowego.
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać osobiście
u sołtysa sołectwa Cisna – Henryka Gajda.

Zapraszamy do wzięcia udziału!

Załączniki