Ogłoszenie o konkursie i regulamin konkursu "Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna obszaru centrum miejscowości Cisna"

Regulamim oraz materiały informacyjne do konkursu urbanistycznego "Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna obszaru centrum miejscowości Cisna".

Link do wizualizacji w Google Street View:
      Link do Google Street View

Załączniki