Ogłoszenie o naborze - nadzór

Gmina Cisna ogłasza nabór osób do prowadzenia nadzoru nad realizacją zajęć dydaktyczno-wyrównawczych o zajęć rozwojowych wraz z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w szkole podstawowej w ramach projektu PO KL, poddziałanie 9.1.2. pt. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” –współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w okresie od 01.02.2013 r. do 31.01.2015 r.

Załączniki