Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 137

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 11:00 dnia 27.12.2017 do godz. 06:00 dnia 28.12.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h, z porywami do 80 km/h, z południa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Łukasz Kiełt
Godzina i data wydania: godz. 06:05 dnia 27.12.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 Bieszczady i Beskid Niski od 11:00/27.12 do 06:00/28.12.2017 predkosc do 40 km/h, porywy do 80 km/h

RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny wiatr w dzień 27.12 i w nocy 27/28.12, prędkość w porywach do 80 km/h, południowy..

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Załączniki