Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 138

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 20:00 dnia 29.12.2017 do godz. 10:00 dnia 30.12.2017
Przebieg: Prognozuje się  spadek temperatury powietrza poniżej 0oC powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -3oC do -1oC, przy gruncie od -5oC do -2oC.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Grzegorz Mikutel
Godzina i data wydania: godz. 13:50 dnia 29.12.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 podkarpackie od 20:00/29.12 do 10:00/30.12.2017 temp.min. od -3 st. do -1 st., przy gruncie do -5 st., slisko

RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, oblodzenie dróg i chodników od wieczora 29.12 do rana 30.12, spadek temperatury do -5oC nad ranem, ślisko.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Załączniki