Pomóżmy Malwince!

Malwinka wymaga intensywnej, systematycznej, wieloletniej specjalistycznej opieki rehabilitacyjnej metodami neurorozwojowymi NDT. Bobath, Vojta oraz integracji sensomotorycznej.

Wymaga również dużego wsparcia neurologopedy, psychologa jak również zaopatrzenia ortopedycznego.

Obecnie Malwinka potrzebuje ortez, pionizatora, obuwia ortopedycznego oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Fundacja Pomocy Dzieciom „Pomagamy z uśmiechem“
ul. Modelarska 12
40-142 Katowice
Tel. 32 7500750, 32 2025418
Regon 241351537
NIP 634-27-27-777
KRS0000339440
Nr konta PL 35 2490 0005 0000 4530 7448 2357
fundacja@pomagamyzusmiechem.pl    Malwinka Pająk (przez p. Teresa Blacha)

Załączniki