RAPORT O STANIE GMINY CISNA W ROKU 2018

Wójt Gminy Cisna przedstawia Raport o stanie Gminy Cisna w roku 2018.

Zapraszam mieszkańców do udziału w debacie nad raportem, która odbędzie się na sesji Rady Gminy Cisna w dniu 18 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej.
Raport i zgłoszenie do udziału w debacie dostępne będą również w sekretariacie UG w godzinach pracy Urzędu.
Przypominam, że w publicznej debacie nad raportem może wziąć udział 15 mieszkańców. Każdy z kandydatów musi mieć poparcie min. 20 mieszkańców gminy.
Uprzejmie proszę, aby zgłoszenia udziału składali Państwo do Przewodniczącego Rady Gminy Cisna za pośrednictwem sekretariatu w godzinach pracy Urzędu.
Mieszkańcy zabierać będą głos wg kolejności zgłoszeń.
Nieprzekraczalny termin składania zgłoszeń upływa w dniu 17 czerwca o godzinie 15:30.

Wójt
Gminy Cisna
mgr Renata Szczepańska

Załączniki