Zamówienia publiczne

Wybór oferenta - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jedności OSP w Cisnej - II przetarg
2020-06-22
Wybór oferenta - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jedności OSP w Cisnej - II przetarg
Unieważnienie postępowania - Remonty bieżące dróg
2020-06-08
Unieważnienie postępowania - Remonty bieżące dróg
Informacja z otwarcia ofert - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP w Cisnej - II przetarg
2020-06-05
Informacja z otwarcia ofert - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP w Cisnej - II przetarg
Ogłoszenie o przetargu - Dostawa lekkiego uterenowionego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Cisna - II przetarg
2020-05-27
Ogłoszenie o przetargu - Dostawa lekkiego uterenowionego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Cisna - II przetarg
Informacja z otwarcia ofert - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP w Cisnej
2020-05-27
Informacja z otwarcia ofert - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP w Cisnej
Zapytanie ofertowe - wykaszanie rowów przydrożnych II
2020-05-15
Unieważnienie postępowania - wykaszanie rowów
2020-05-15
Ogłoszenie o przetargu - Dostawa lekkiego uterenowionego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Cisna
2020-05-12
Ogłoszenie o przetargu - Dostawa lekkiego uterenowionego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Cisna

Strony