Aktualności

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
2014-07-15
Na podstawie art. 35 ust. 1 i2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Cisna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży / dzierżawy
2014-07-08
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 08.07.2014 r.
Zaproszenie na XLII sesję Rady Gminy Cisna
2014-06-24
Przewodniczący Rady Gminy w Cisnej zaprasza na XLII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.  
Szczepienie psów przeciwko wściekliźnie na terenie gminy Cisna
2014-06-23
W dniu 1 lipca 2014r. na terenie gminy Cisna odbędzie się szczepienie psów przeciwko wściekliźnie. Harmonogram szczepienia zgodnie z załącznikiem.
„Czas na aktywność w gminie Cisna” - Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych
2014-06-18
W realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach zadania Aktywna Integracja przeprowadzono w terminie od 02.06.2014 r. 13.06.2014r. szkolenie zawodowe pt.
„Czas na aktywność w gminie Cisna” - Pilarz
„Czas na aktywność w gminie Cisna” - Pilarz
2014-06-11
W ramach realizowanego w gminie Cisna projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Cisna”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zadania Aktywna Integracja, w terminie od 19.05.2014 r. do 06.06.2014 r. przeprowadzony został kurs w zawodzie „Pilarz” (instrument aktywizacji edukacyjnej).
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna MPZP
2014-06-10
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA o wyłożeniu do  publicznego wglądu projektów zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania PRZESTRZENNEGO „WETLINA 1/2005” i „CISNA 1/2004” w Gminie Cisna
Ogłoszenie o przetargu
2014-06-09
Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 206/2 położonej w Przysłupiu o pow. 5404 m2, KW KS1E/00020976/5.

Strony