Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2018-08-22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 228 w km 0+000-0+145 w miejscowości Strzebowiska” oraz „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 183 w km 0+000-0+336 w miejscowości Smerek” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi dz. nr ewid. 228 w km 0+000-0+145 w miejscowości Strzebowiska oraz Przebudowa drogi dz. nr ewid. 183 w km 0+000-0+336 w miejscowości Smerek
2018-08-16
Informacja z otwarcia ofert - „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 228 w km 0+000-0+145 w miejscowości Strzebowiska" oraz „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 183 w km 0+000-0+336 w miejscowości Smerek”
Wybór oferenta - Poprawa estetyki gminy Cisna poprzez budowę wiat przystankowo -wypoczynkowych przy szlakach komunikacyjnych
2018-08-09
Wybór oferenta - Poprawa estetyki gminy Cisna poprzez budowę wiat przystankowo -wypoczynkowych przy szlakach komunikacyjnych
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
2018-08-03
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o sporządzeniu projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wyłączeniem obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
POSTANOWIENIE WÓJTA GMINY CISNA
2018-08-02
Postanowienie Wójta Gminy Cisna w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (w tym przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000) dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zbiornika retencyjnego Zawój w miejscowości Ług” planowanego do realizacji na części działek nr ew. 20/1, 27 obręb Ług oraz ustalenia zakresu raportu.
INFORMACJA O HARMONOGRAMIE PRZYJĘĆ LEKARZA POZ W CISNEJ
2018-08-02
Godziny przyjęć planowych: 1.08.2018 – Środa – 8:00 – 14:00 6.08.2018 – Poniedziałek – 10:00 – 17:00 7.08.2018 – Wtorek – 8:00 – 15:00 8.08.2018 – Środa – 8:00 – 14:00 14.08.2018 – Wtorek – 8:00 – 14:00 16.08.2018 – Czwartek – 9:00 – 14:00 20.08.2018 – Poniedziałek – 9:00 – 14:00 21.08.2018 – Wtorek – 8:00 – 15:00
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 BIESZCZADY
2018-08-02
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że opracowano projekt Planu Ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001, który w dniu 9 sierpnia 2018r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu.
Zapytanie ofertowe III - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żubracze
2018-08-02
Zapytanie ofertowe III - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żubracze

Strony