Aktualności

Wybór oferenta - dostawa sceny z oświetleniem, nagłośnieniem oraz namiotów plenerowych
2019-03-14
Wybór oferenta - dostawa sceny z oświetleniem, nagłośnieniem oraz namiotów plenerowych
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 40
2019-03-13
Informacja ARMiR dotycząca składania "Oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznianie płatności bezpośrtednich złożonych w roku 2018".
2019-03-08
Zapytanie ofertowe - dostawa sceny mobilnej z oświetleniem, nagłośnieniem oraz namiotów plenerowych
2019-03-05
Odpowiedzi na pytania
Zapytanie ofertowe - dostawa sceny mobilnej z oświetleniem, nagłośnieniem oraz namiotów plenerowych
2019-03-04
Zapytanie ofertowe - dostawa sceny mobilnej z oświetleniem, nagłośnieniem oraz namiotów plenerowych
Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 10:00.
2019-02-18
Rozeznanie cenowe
2019-02-15
Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania propozycji cenowych dotyczących wykonania oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna. Niniejsze rozeznanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Zaproszenie na sołeckie zebrania sprawozdawczo - wyborcze.
2019-02-01
Wójt Gminy Cisna oraz Sołtysi zapraszają mieszkańców poszczególnych sołectw na zebrania sprawozdawczo-wyborcze, które odbędą się według poniższego harmonogramu:

Strony