Wtorek, 13 Paźdiernik, 2015r.
szukaj
Urząd Gminy Cisna
Gospodarka
INFORMACJA O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW
2015-10-05
Na podstawie art. 36 §3 ustawy z dnia 5.01.2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Cisna informuje, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.10.2015r.
"CZAS NA AKTYWNOŚC W GMINIE CISNA" - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH
2015-09-28
W realizowanym przez GOPS w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna”, w ramach zadania Aktywna Integracja, w terminie od 10.08.2015 r. do 12.08.2015 r. przeprowadzono szkolenie pt. „Kurs utrzymania terenów zielonych".
"CZAS NA AKTYWNOŚC W GMINIE CISNA" - TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
2015-09-28
W realizowanym przez GOPS w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna”, w ramach zadania Aktywna Integracja, w terminie 07.09-10.09.2015 r. przeprowadzono szkolenie pt. „Trening kompetencji i umiejętności społecznych".
„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE CISNA” – STYLIZACJA PAZNOKCI
2015-09-28
W realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna”, w ramach zadania Aktywna Integracja, w terminie od 21.08.2015 r. do 13.09.2015 r. przeprowadzono szkolenie pt. „Stylizacja paznokci”
ZMIANA OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEGO NR 78
2015-09-25
Informator turystyczny
Turystyka aktywna
Urząd Gminy Cisna, 38-607 Cisna | Tel. (013) 468 - 63 - 38; (013) 468 63 07; (013) 468 63 44. Fax. (013) 468 63 54. | e-mail: