Sobota, 25 Paźdiernik, 2014r.
szukaj
Urząd Gminy Cisna
Gospodarka
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej
2014-10-24
Obwieszczenie GKW w Cisnej z dnia 24.10.2014r o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Cisna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16.11.2014r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej
2014-10-24
Obwieszczenie GKW w Cisnej z dnia 24.10.2014r o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Cisna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16.11.2014r
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna
2014-10-17
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 17.10.2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach OKW w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na terenie gminy Cisna.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej
2014-10-14
GKW w Cisnej zawiadamia iż w okręgu wyborczym Nr 5 została zgłoszona tylko jedna lista kandydatów na radnych RG Cisna zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. W związku z powyższym w okręgu wyborczym Nr 5 wyborów do Rady Gminy Cisna nie przeprowadza się.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej
2014-10-08
Gminna Komisja Wyborcza w Cisnej wzywa uprawnione komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym Nr 5. Przedłuża się termin zgłaszania list kandydatów o 5 dni od dnia rozplakatowania obwieszczenia.
Informator turystyczny
Turystyka aktywna
Urząd Gminy Cisna, 38-607 Cisna | Tel. (013) 468 - 63 - 38; (013) 468 63 07; (013) 468 63 44. Fax. (013) 468 63 54. | e-mail: