Poniedziałek, 24 Listopad, 2014r.
szukaj
Urząd Gminy Cisna
Gospodarka
POSZUKUJEMY DOMU DLA PIESKA
2014-11-18
POSZUKUJEMY DOMU DLA PIESKA. PSINA MIŁA SPOKOJNA UŁOŻONA WIEK OKOŁO 7 LAT . TELEFON KONTAKTOWY : 13 468 68 38 WEW.12 SZUKAMY DLA NIEGO DOMU ABY NIE TRAFIŁ DO SCHRONISKA.
„Czas na aktywność w gminie Cisna” - Technolog robót wykończeniowych
2014-11-14
W realizowanym przez GOPS w Cisnej projekcie systemowym współfinansowanym ze środków UE w ramach EFS, w ramach zadania Aktywna Integracja przeprowadzono w terminie 13.10.2014r.-12.11.2014r. szkolenie zawodowe pt. „Technolog robót wykończeniowych”.
„Czas na aktywność w gminie Cisna” - Kucharz małej gastronomi z elementami cateringu
2014-10-27
W realizow. przez GOPS w Cisnej projekcie systemowym współfinansow. ze środków UE w ramach EFS, w ramach zadania Aktywna Integracja przeprowadzono w term. 06.10.2014r.-22.10.2014r. szkolenie zawodowe pt. „Kucharz małej gastronomi z elementami cateringu".
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej
2014-10-24
Obwieszczenie GKW w Cisnej z dnia 24.10.2014r o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Cisna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16.11.2014r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Cisnej
2014-10-24
Obwieszczenie GKW w Cisnej z dnia 24.10.2014r o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Cisna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16.11.2014r
Informator turystyczny
Turystyka aktywna
Urząd Gminy Cisna, 38-607 Cisna | Tel. (013) 468 - 63 - 38; (013) 468 63 07; (013) 468 63 44. Fax. (013) 468 63 54. | e-mail: